เครื่องแถบแม่เหล็ก

เครื่องแถบแม่เหล็ก เป็นเครื่องที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลบนแถบแม่เหล็ก มีหลักการทำงานเหมือนเครื่องบันทึกเสียงด้วยแถบแม่เหล็กทั่วไปที่ใช้อยู่ตามบ้าน แต่ได้ออกแบบให้มีความก้าวหน้าทางเทคนิคมากกว่า เช่น มีความเร็วสูงกว่าเครื่องที่ใช้ตามบ้าน คือมีอัตราเร็ว 25-100 นิ้วต่อวินาที เริ่มเดินแถบและหยุดแถบได้เร็วกว่าระหว่างทำงานสามารถอ่านและบันทึกข้อมูลได้เร็วกว่า เป็นต้นไดรฟ์แถบแม่เหล็ก ถูกใช้เป็นครั้งแรกในการจัดเก็บข้อมูล เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ในคริสต์ทศวรรษ 1950 ที่มีกำลังการผลิตน้อยกว่า 1 เมกะไบต์ เมื่อเทคโนโลยีทันสมัยความจุได้เพิ่มขึ้นเป็น 10 เทราไบต์หรือสูงกว่าของข้อมูลที่ไม่มีการบีบอัดต่อตลับหมึกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ในระบบคอมพิวเตอร์ต้นเทปแม่เหล็กอาจเป็นสื่อเก็บข้อมูลหลัก แม้ว่าไดรฟ์มีราคาแพง ,เทปมีราคาไม่แพง ระบบคอมพิวเตอร์บางระบบเรียกใช้ระบบปฏิบัติการบนไดรฟ์เทป เช่น ไดรฟ์ DECtapeไดรฟ์แถบแม่เหล็ก ถูกใช้เป็นครั้งแรกในการจัดเก็บข้อมูล เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ในคริสต์ทศวรรษ 1950 ที่มีกำลังการผลิตน้อยกว่า 1 เมกะไบต์ เมื่อเทคโนโลยีทันสมัยความจุได้เพิ่มขึ้นเป็น 10 เทราไบต์หรือสูงกว่าของข้อมูลที่ไม่มีการบีบอัดต่อตลับหมึกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ในระบบคอมพิวเตอร์ต้นเทปแม่เหล็กอาจเป็นสื่อเก็บข้อมูลหลัก แม้ว่าไดรฟ์มีราคาแพง ,เทปมีราคาไม่แพง ระบบคอมพิวเตอร์บางระบบเรียกใช้ระบบปฏิบัติการบนไดรฟ์เทป เช่น ไดรฟ์ DECtape

เครดิตฟรี

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) คือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในองค์กรเพื่อประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก เช่น สำมะโนประชากร สถิติผู้บริโภค การบริหารทรัพยากรขององค์กร เป็นต้น เครื่องเมนเฟรมเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ทั่วไปจัดเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพรองลงมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งในช่วงปลาย ค.ศ 1950 บริษัท IBM จัดเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์โดยเกิดจากการมีส่วนแบ่งตลาดในการขายเครื่องระดับเมนเฟรมถึง 2 ใน 3 ของผู้ใช้เครื่องเมนเฟรมทั้งหมด เครื่องเมนเฟรมจะเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ต้องอยู่ในห้องที่ได้รับการอุณหภูมิและปราศจากฝุ่นละอองเช่นเดียวกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องเมนเฟรมนิยมมาใช้ในงานที่มีการรับและแสดงผลข้อมูลจำนวนมาก ๆ เครื่องรุ่นใหม่ ๆ จะได้การพัฒนาให้มีหน่วยประมวลผลหลายหน่วยทำงานพร้อม ๆ กันเช่นเดียวกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แต่มีจำนวณประมวลผลน้อยกว่าหน่วยเมนเฟรมจัดอยู่ในความเร็วของหน่วยเมกะฟรอป (megaflop) หรือการคำนวณหนึ่งล้านครั้งในหนึ่งวินาที

สล็อต

ระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องเมนเฟรมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับผู้ใช้ได้หลายร้อยคนพร้อม ๆ กันซึ่งผู้ใช้เหล่านั้นอาจจะนั่งทำงานอยู่ใกล้เครื่องเมนเฟรมหรืออาจจะอยู่ที่อื่นซึ่งไกลออกไปก็ได้เครื่องเมนเฟรมจะเก็บโปรแกรมของผู้ใช้เหล่านั้นไว้ในหน่วยความจำหลักและมีการสับเปลี่ยนหรือสวิทซ์การทำงานระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างรวดเร็วโดยที่ผู้ใช้จะไม่รู้สึกเลยว่ามีการสับเปลี่ยนการทำงานไปทำงานของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์มากหลักการที่เครื่องเมนเฟรมสามารถทำงานหลายโปรแกรมพร้อมๆกันนั้น เรียกว่า “มัลติโปรแกรมมิง” (multiprogramming)ระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องเมนเฟรมส่วนมากจะมีหน่วยคอมพิวเตอร์ย่อย ๆ ประกอบอยู่ด้วยเพื่อช่วยในการทำงานบางประเภทให้กับเครื่องหลัก สามารถแยกตามหน้าที่ได้ดังนี้
-Host processor (หน่วยประมวลผลโฮสต์) เป็นเครื่องหลักทำหน้าที่ควบคุมหน่วยประมวลผล อุปกรณ์รอบข้าง และการคำนวณต่าง ๆ
-Font-end processor มีหน้าที่ควบคุมติดต่อระหว่างหน้าจอของผู้ใช้งานที่เรียกว่าจอเทอร์มินัลระยะไกล (remote terminal) กับระบบคอมพิวเตอร์หลัก
-Back-end processor มีหน้าทีจัดการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล

สล็อตออนไลน์

ผู้ทรยศทั้งแปด ( Traitorous eight) เป็นกลุ่มคนแปดคนที่ออกจากห้องปฏิบัติการเซมิคอนดักเตอร์ของชอกลีย์ในปี 1957 เพื่อสร้างแฟร์ไชลด์เซมิคอนดักเตอร์ วิลเลียม ชอกลีย์ได้คัดเลือกคนในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกรุ่นใหม่ในปี 1956 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แบบใหม่ ถึงแม้ว่าชอกลีย์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์และเป็นนักวิจัยและครูที่มีประสบการณ์มาก การจัดการกลุ่มของเขาเป็นแบบเผด็จการและไม่เป็นที่นิยมนัก ซึ่งความรู้สึกนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการมุ่งเน้นการวิจัยของชอกลีย์ที่ไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นผล หลังจากความต้องการให้หาคนแทนชอกลีย์ถูกปฏิเสธ ทั้งแปดคนจึงออกจากการจัดตั้งบริษัทของตนเอง

jumboslot

ชอกลีย์อธิบายว่าการออกไปเป็นการ “ทรยศ” แปดคนที่ออกจากห้องปฏิบัติการได้แก่ จูเลียส แบลงค์, วิคเตอร์ กรินิช, จีน เออร์นี, ยูจีน ไคลเนอร์, เจย์ ลาสต์, กอร์ดอน มัวร์, โรเบิร์ต นอยซ์ และเชลดอน โรเบิตส์ ในเดือนสิงหาคม 1957 พวกเขาบรรลุข้อตกลงกับเชอร์แมน แฟร์ไชลด์ และในวันที่ 18 กันยายน 1957 พวกเขาได้ก่อตั้งบริษัทแฟร์ไชลด์เซมิคอนดักเตอร์ แฟร์ไชลด์เซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในไม่ช้าก็ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ในปี 1960 บริษัทได้กลายเป็นจุดสำคัญของซิลิคอนแวลลีย์ และมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในการสร้างบริษัทหลายสิบแห่งซึ่งรวมถึงอินเทลและเอเอ็มดี

slot