ครีตา

ครีตา

ครีตา ( Krita) เป็นโปรแกรมสำหรับตกแต่งภาพแบบแรสเตอร์ เป็นซอฟต์แวร์เสรีเช่นเดียวกับ กิมป์ (GIMP) โดยโปรแกรม Krita เป็นส่วนหนึ่งของ KDE มีความสามารถสูงกว่าซอฟต์แวร์เสรีสำหรับแก้ไขภาพแบบแรสเตอร์ตัวอื่นๆ ในด้านการจัดการภาพในแบบ CMYK, Lab, ทั้งยังรองรับความละเอียด 8 บิตถึง 32 บิตและภาพแบบอื่นๆอีกมาก โดยเฉพาะการรองรับ CMYK ทำให้ Krita เหมาะกับงานสิ่งพิมพ์และงานอื่นๆที่ต้องการความหลากหลายของระบบสีมากกว่าซอฟต์แวร์เสรีตัวอื่นๆรวมถึง GIMP ที่ในปัจจุบัน (version 2.6.3) ยังไม่รองรับ…
กิมป์

กิมป์

กนูอิมิจมานิพิวเลชันโปรแกรม (อังกฤษ: GNU Image Manipulation Program - โปรแกรมจัดการภาพกนู) หรือกิมป์ (GIMP) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับตกแต่งภาพแบบแรสเตอร์ คล้ายกับซอฟต์แวร์อย่าง อะโดบี โฟโตชอป กิมป์สามารถทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ เช่น วินโดวส์ แมคโอเอสเท็น และ ลินุกซ์ กิมป์เป็นซอฟต์แวร์เสรี ที่อนุญาตให้นำไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังอนุญาตให้นำไปแก้ไขและแจกจ่ายได้ด้วย หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มแบบพลวัต ( Dynamic random-access memory, DRAM) หรือ…
เจ้าชายน้อย (ภาพยนตร์ พ.ศ. 2558)

เจ้าชายน้อย (ภาพยนตร์ พ.ศ. 2558)

เจ้าชายน้อย คือ ภาพยนตร์แอนิเมชันสามมิติแนวแฟนตาซี ปี พ.ศ. 2558 ดัดแปลงจากวรรณกรรมชื่อเดียวกันของอ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูว์เปรี กำกับโดย มาร์ก ออสบอร์น เขียนบทภาพยนตร์โดย ไอรีนา บริกนัลล์ และบ็อบ เพอร์ซีเชตตี พากย์เสียงภาษาอังกฤษโดย เจฟฟ์ บริดเจส, แรเชล แม็กอดัมส์, พอล รัดด์, บัด คอร์ต, มารียง กอตียาร์, เบนีเซียว เดล…
การสร้างมโนภาพสิทธิบัตร

การสร้างมโนภาพสิทธิบัตร

การสร้างมโนภาพสิทธิบัตร ( patent visualisation) เป็นวิธีหนึ่งของการมองอนาคต ซึ่งเป็นเทคนิคมองอนาคตระยะใกล้ ใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรในการระบุเทคโนโลยีใหม่และโอกาสในการประยุกต์ใช้ในสาขาอื่น ๆ เป็นเทคนิคที่ใช้กันแพร่หลายในการวางแผนการคิดค้นนวัตกรรมของบริษัทและการวิเคราะห์บริษัทคู่แข่ง อย่างไรก็ดีการใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิเคราะห์แบบ “การมองอนาคต” ควรกระทำด้วยความระมัดระวังเนื่องจากข้อมูลระดับชาติส่วนมากมักลำเอียงไปทางประเทศเจ้าของสิทธิบัตร จึงไม่สามารถนำมาดำเนินการเปรียบเทียบระหว่างชาติได้อย่างแท้จริง ประโยชน์ของเทคนิคนี้คือสามารถทำการวิเคราะห์ผ่านฐานข้อมูลออนไลน์เป็นระยะเช่น รายปีโดยใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศเยอรมนีใช้เทคนิคนี้ เครดิตฟรี สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ ( process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติ โดยเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่เชื่อถือได้และนำไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆเทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (product) หมายถึง…
การทำให้เห็นได้

การทำให้เห็นได้

การทำให้เห็นได้ หรือ วิชวลไลเซชัน (visualization) และมีการเรียกว่า จินตทัศน์[ต้องการอ้างอิง] เป็นการกล่าวถึงการสร้างภาพ แผนผัง หรือ ภาพเคลื่อนไหว ใช้ในการสื่อสารแทนข้อความ โดยวิธีการนี้สามารถใช้ได้ทั้งในทางรูปธรรม และนามธรรม โดยมีทั้งการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต เหตุการณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือการสร้างภาพในอนาคตเพื่อใช้ในการสื่อสาร การทำให้เห็นได้เป็นหนึ่งในวิธีการทำเหมืองข้อมูล โดยการสร้างภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่สามารถนำเสนอข้อมูลมากมายอย่างครบถ้วนแทนการใช้ขัอความนำเสนอข้อมูลที่มากมาย เราอาจพบข้อมูลที่ซ้อนเร้นเมื่อดูข้อมูลชุดนั้นด้วยการทำให้เห็นได้ ถ้าเรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่มีข้อมูลอยู่จำนวน 100,000 รายการ แต่เราใช้รูปแบบการนำเสนอเป็นข้อความ ผลลัพธ์คงจะไม่เหมาะสมเพราะจะทำให้เราต้องสร้างรายงานจำนวนมหาศาล กล่าวคือ ถ้าเราสามารถใช้ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลชุดนี้แทนการใช้ข้อความ ผลลัพธ์คือเราไม่ต้องสร้างรายงานจำนวนมหาศาล การนำเสนอข้อมูลด้วยการทำให้เห็นได้เพียง 1…
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (computer graphics) หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ (computing methodology) ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่างขั้นตอนแรกเริ่มต้นด้วยการสร้างแบบจำลอง (modeling) เพื่อแทนความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นให้สามารถประมวลผลได้ด้วยคอมพิวเตอร์ ตามด้วย การแปรเป็นภาพสุดท้าย หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเร็นเดอร์ หรือการเร็นเดอร์…