ไฟล์สั่งทำการ

ไฟล์สั่งทำการ

ไฟล์สั่งทำการ (executable file) เป็นไฟล์ที่มีคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งเครื่องที่ระบ โดยต่างจากไฟล์ข้อมูลซึ่งต้องผ่านการแยกวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมก่อนจึงจะสามารถทำงานได้ เครื่องวัดความหนืดแบบสั่นสะเทือน เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบสั่นสะเทือนเป็นระบบหยาบที่เคยใช้วัดงามหนืดในสภาพกระบวนการพิเศษ ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัท SOFRASER ส่วนที่ทำงานของตัวส่งสัญญาณ (sensor) คือ ท่อสั่น ช่วงความถี่ของการสั่นสะเทือนจะแปรผันไปตามความค่าความหนืดของของเหลวซึ่งมีท่อจุ่มอยู่ เหมาะสมกับการวัดของเหลวที่เหนียวเป็นก้อน และของเหลวที่มีความหนืดสูง (1,000,000 cP) ปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในโลกได้พิจารณาเครื่องวัดความหนืดเหล่านี้ว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการวัดค่าความหนืด แตกต่างจากเครื่องวัดความหนืดแบบหมุนซึ่งต้องการการบำรุงรักษามากกว่า และขาดความสามารถในการวัดของเหลวที่เหนียว อีกทั้งยังต้องปรับค่าหลังจากที่มีการใช้อยู่บ่อยครั้ง เครดิตฟรี เครื่องวัดความหนืดแบบสั่นสะเทือนจะไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหว ส่วนที่เปราะบาง และส่วนที่กระตุ้นเล็กมาก ตัวรับรู้…
วิจิท

วิจิท

วิทเจ็ท (widget) คือ ชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือโปรแกรมสำหรับการควบคุมในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในแบบต่าง ๆ เช่น เป็นหน้าต่าง เล็ก ๆ (windows),(popup) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือสั่งการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเรียกใช้งานเครื่องคิดเลข ในวินโดวส์ ลีนุกซ์ หรือ โอเอสทู เป็นต้น โดยที่สามารถสั่งงานให้โปรแกรมย่อย ๆ เหล่านั่นทำงานด้วยการกดปุ่มคำสั่ง ด้วยเมาส์ แทนการพิมพ์ชุดคำสั่ง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกง่ายดาย แอสวีเมยติง (As We…
รูปลักษณ์และความรู้สึก

รูปลักษณ์และความรู้สึก

รูปลักษณ์และความรู้สึก (look and feel) ของส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ประกอบไปด้วยแง่มุมต่างๆ ของรูปแบบของส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ชึ่งรวมไปถึงส่วนประกอบต่างๆ เช่น สี รูปร่าง การจัดวาง แบบตัวอักษร และพฤติกรรมของส่วนประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปุ่ม กล่อง เมนู ศัพท์ว่า รูปลักษณ์และความรู้สึก ใช้ทั้งในบริบทเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ เอฟทีพี หรือ เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม ( FTP: File Transfer Protocol) เป็นโพรโทคอลเครือข่ายชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนและจัดการไฟล์บนเครือข่ายทีซีพี/ไอพีเช่นอินเทอร์เน็ต…