Comma-separated values

Comma-separated values

Comma-separated values หรือ ชื่อย่อ CSV เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลตัวเลข และตัวอักษร ในรูปแบบอักษรธรรมดา ซึ่งรูปแบบอักษรธรรมดาหมายถึง ไฟล์ที่เก็บเฉพาะตัวอักษรเท่านั้น เป็นรูปแบบที่คนอ่านได้ด้วยโปรแกรมอ่านมาตรฐาน แต่ละบรรทัดในไฟล์เรียกว่า เรคคอร์ด และแต่ละ เรคคอร์ด จะประกอบไปด้วยฟีลด์ ซึ่งคั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ (,) การใช้เครื่องหมายลูกน้ำ (comma) นี้ เป็นที่มาของชื่อรูปแบบไฟล์นี้นั่นเอง Comma-separated values ไฟล์ CSV นี้ยังไม่มีรูปแบบมาตรฐาน แต่ RFC 4180…
wwf

wwf

wwf เป็นรูปแบบแฟ้มสำหรับแสดงเอกสารที่ดัดแปลงมาจากแบบ PDF ของบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์ เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ลดการใช้กระดาษและลดการตัดต้นไม้ ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สาขาเยอรมนี ซึ่งมีคำขวัญว่า Save as WWF, Save a Tree เอกสารรูปแบบ .wwf นี้เป็นไฟล์ .pdf ที่มีการแก้ไขส่วนรักษาความปลอดภัย โดยไม่อนุญาตให้มีการสั่งงานพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ จะแสดงผลบนจอมอนิเตอร์เหมือนกับ .pdf ทุกประการ แต่จะไม่สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ในทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ได้ไตร่ตรองอีกครั้งหนึ่ง ว่าจำเป็นต้องพิมพ์เอกสารนี้ออกมาหรือไม่ แนวคิดนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ใช้งาน ทั้งยังละเมิดสัญญาอนุญาตแบบ BSD…
ไฟล์ซิลลา

ไฟล์ซิลลา

ไฟล์ซิลลา (FileZilla) เป็นฟรีซอต์แวร์ในลักษณะโอเพนซอร์สทำงานกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ รับรองการทำงานของ FTP SFTP และFTPS ใช้สำหรับการอัปโหลด และ ดาวน์โหลดไฟล์ ไฟล์ซิลลารุ่นปัจจุบันคือรุ่น 3.4.0 ไฟล์ซิลลาพัฒนาโดย ทิม คอสส์ (Tim Kosse) โดยเริ่มจากการบ้านภายในวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 พร้อมกับเพื่อนร่วมห้องอีกสองคน โดยพัฒนารุ่นอัลฟาปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ไฟล์ซิลลาได้รางวัลโครงการดีเด่นในเว็บของ ซอร์ซฟอร์จ (SourceForge) ในเดือน พฤศจิกายน…
ไฟล์ศูนย์ไบต์

ไฟล์ศูนย์ไบต์

ไฟล์ศูนย์ไบต์ คือไฟล์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้บรรจุข้อมูลอะไร หมายความว่ามีขนาดของไฟล์เท่ากับศูนย์ไบต์ โปรแกรมประยุกต์ส่วนใหญ่ไม่สามารถโหลดหรือใช้ไฟล์ศูนย์ไบต์ได้ ถึงแม้ว่าไฟล์ไฟล์หนึ่งจะถูกอธิบายว่าเป็นเอกสารจากโปรแกรมประมวลคำที่ไม่มีตัวหนังสือ หรือไฟล์ภาพที่มีมิติกว้างศูนย์ยาวศูนย์ หรือไฟล์เสียงที่มีความยาวศูนย์วินาที ก็ยังมีข้อมูลเมทาดาตาที่ใช้ระบุรูปแบบไฟล์และอธิบายสมบัติพื้นฐานของไฟล์เก็บอยู่ ซึ่งจะทำให้เกิดไฟล์ที่มีขนาดมากกว่าศูนย์ไบต์ ส่วนรูปแบบที่เรียบง่ายมาก ๆ บางรูปแบบไม่ได้ใช้เมทาดาตา เช่นไฟล์ข้อความแอสกี เช่นนี้สามารถมีขนาดเป็นศูนย์ไบต์ได้ ในบางกรณี ไฟล์ศูนย์ไบต์สามารถใช้แสดงสารสนเทศได้อย่างเมทาดาตาของไฟล์ (ตัวอย่างเช่น ชื่อไฟล์ที่แสดงข้อความชี้แจงแก่ผู้ใช้ขณะที่ดูรายการในไดเรกทอรี อาทิ documents-have-been-moved-to-partition-D.txt ฯลฯ) หรือใช้วางในไดเรกทอรีเพื่อทำให้แน่ใจว่าไดเรกทอรีนั้นจะไม่ว่างเปล่า เพราะเครื่องมือบางชนิดเช่นซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ควบคุมการแก้ไขปรับปรุง จะละเว้นไดเรกทอรีว่างในการประมวลผล มีหลายวิธีที่จะสร้างไฟล์ศูนย์ไบต์ขึ้นมาเองได้ ตัวอย่างเช่น การบันทึกเนื้อหาว่างในโปรแกรมแก้ไขข้อความ หรือการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มีมากับระบบปฏิบัติการ หรือเขียนโปรแกรมให้สร้างไฟล์นั้นขึ้นมา ไฟล์ศูนย์ไบต์อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่โปรแกรมสร้างไฟล์ขึ้นมาแต่หยุดทำงาน…
ระบบไฟล์เซตตะไบต์

ระบบไฟล์เซตตะไบต์

ระบบไฟล์เซตตะไบต์ หรือ แซดเอฟเอส ( Zettabyte File System: ZFS) เป็นระบบไฟล์ที่พัฒนาโดยบริษัทซัน ไมโครซิสเต็มส์เพื่อใช้กับระบบปฏิบัติการ Solaris ความสามารถที่โดดเด่นของ ZFS คือสามารถเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล และความสามารถด้านเสถียรภาพของระบบไฟล์อื่นๆ เช่น RAID-Z, snapshot, copy-on-write ZFS ถูกพัฒนาขึ้นเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยมีสัญญาอนุญาตแบบ Common Development and Distribution License (CDDL)ZFS ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมนักพัฒนาจากซัน นำโดย…
บูตเซกเตอร์

บูตเซกเตอร์

บูตเซกเตอร์ เป็นส่วนที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปีดิสก์ แผ่นออปติคอล หรืออื่น ๆ เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีรหัสเครื่องจะโหลดลงในหน่วยความจำหลัก (RAM) โดยระบบคอมพิวเตอร์ในเฟิร์มแวร์ บรรจุโปรแกรมสำหรับดาวน์โหลดโหลดระบบปฏิบัติการ เป็นอุปกรณ์สำหรับการวัด ปริมาณทางกายภาพ ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ, การประกันคุณภาพ และ วิศวกรรม, การวัด เป็นกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งปริมาณทางกายภาพของวัตถุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง และทำการเปรียบเทียบปริมาณทางกายภาพเหล่านั้น มาตรฐานของวัตถุและเหตุการณ์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นและถูกใช้เป็น หน่วยการวัด และกระบวนการของการวัดจะได้ผลออกมาเป็นตัวเลขหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังทำการวัดอยู่นั้นและหน่วยอ้างอิงของการวัด เครื่องมือวัดและวิธีการทดสอบอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นตัวกำหนดการใช้เครื่องมือเป็นวิธีการที่จะบอกความสัมพันธ์ของตัวเลขเหล่านี้ เครื่องมือวัดทั้งหมดขึ้นอยู่กับปริมาณที่แปรได้ของความผิดพลาดของเครื่องมือวัดและความไม่แน่นอนในการวัด เครดิตฟรี นักวิทยาศาสตร์, วิศวกรและคนอื่น ๆ ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการดำเนินการวัดของพวกเขา เครื่องมือเหล่านี้อาจจะเป็นตั้งแต่วัตถุง่าย…