สารบบเว็บ

สารบบเว็บ

สารบบเว็บ หรือ เว็บไดเรกทอรี หมายถึงสารบบหนึ่งบนเวิลด์ไวด์เว็บ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นและแบ่งแยกหมวดหมู่ไว้สำหรับการเชื่อมโยงเหล่านั้น สารบบเว็บไม่ใช่เสิร์ชเอนจิน และไม่แสดงรายการเว็บเพจจากคำหลัก (keyword) แทนที่จะเป็นเช่นนั้น สารบบเว็บจะแสดงรายการเว็บไซต์ตามหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อย ซึ่งการจัดหมวดหมู่นี้แบ่งตามประเภทของเว็บไซต์ทั้งเว็บ มากกว่าการแบ่งทีละหน้าหรือการแบ่งโดยกลุ่มของคำหลัก เว็บไซต์ต่างๆ มักจำกัดให้จัดอยู่ในหมวดหมู่เพียงไม่กี่หมวดหมู่เท่านั้น สารบบเว็บมักอนุญาตให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถเพิ่มรายชื่อเว็บไซต์ได้โดยตรง และมีผู้แก้ไขกลั่นกรองข้อมูลเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง เครดิตฟรี สารบบอาร์เอสเอส (RSS directory) มีลักษณะคล้ายกับสารบบเว็บ แต่เป็นการรวบรวมแหล่งข้อมูลป้อนเข้าสำหรับอาร์เอสเอส แทนที่จะป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์สารบบเว็บ หรือ "เว็บไดเร็คทอรี่" ส่วนมากมีขอบเขตที่ไม่เฉพาะเจาะจง และแสดงรายการเว็บไซต์ข้ามหมวดหมู่ ภูมิภาค และภาษาอย่างกว้างขวาง แต่ก็มีสารบบเว็บจำนวนมากที่สงวนไว้สำหรับภูมิภาคจำกัด…
ไอแพดโอเอส

ไอแพดโอเอส

ไอแพดโอเอส ( iPadOS) เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพาที่พัฒนาโดยแอปเปิลสำหรับใช้กับไอแพดซึ่งเป็นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของแอปเปิลเอง ซึ่งพัฒนาแยกมาจากไอโอเอส โดยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งในตัวนี้ จะใช้ฐานเดียวกันกับ iOS แต่จะถูกปรับปรุง ให้สามารถทำงานในรูปแบบไอแพตได้อย่างสมบูรณ์ อาทิ ระบบ Multitasking , Apple Pencil , การเชื่อมต่อกับเมาส์หรือแทร็คแพดและคีย์บอร์ดเป็นต้น บูตเซกเตอร์ เป็นส่วนที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปีดิสก์ แผ่นออปติคอล หรืออื่น ๆ เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีรหัสเครื่องจะโหลดลงในหน่วยความจำหลัก…
เว็บโอเอส

เว็บโอเอส

เว็บโอเอส (WebOS หรือที่รู้จักกันในชื่อ LG webOS, Open webOS หรือ HP webOS) มีระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ททีวี และอดีตเคยเป็นระบบปฏิบัติการในมือถือ การพัฒนาช่วงแรกจะอยู่ในคอมพิวเตอร์พกพา ปาล์ม จากนั้นทาง HP ได้สร้างแพลตฟอร์ม open source และได้กลาย Open webOS หลังจากที่ขายระบบปฏิบัติการนี้ให้กับทาง LG ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น webOS ศูนย์ข้อมูล (…
ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา

ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา

ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา ( mobile operating system หรือ mobile OS) เป็นระบบปฏิบัติการชนิดที่ใช้กับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีดีเอ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ โดยจะมีคุณสมบัติต่างๆ เช่นเดียวกับที่มีในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่จะเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ ที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ เช่น จอสัมผัส บลูทูธ จีพีเอส ฯลฯ ระบบประมวลผลข้อมูล หรือ data processing เทคนิคของการประมวลผลข้อมูลในแต่ละระบบจะมีมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของโปรแกรมประยุกต์(application)และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการ (environment) ส่วนใหญ่ กิจกรรม…
ทัชวิซ

ทัชวิซ

ทัชวิซ (หรือ ซัมซุง ทัชวิซ) เป็นส่วนติดต่อประสานกับผู้ใช้ สร้างและพัฒนาโดยบริษัทซัมซุง อิเล็คทรอนิกส์ มีคุณสมบัติเป็นส่วนติดต่อประสานกับผู้ใช้ในระบบสัมผัส ทัชวิซนั้นใช้งานได้เฉพาะบนอุปกรณ์ซัมซุง บางครั้งทัชวิซมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอีกหนึ่งระบบปฏิบัติการ ทัชวิซสามารถพบเห็นได้ในสมาร์ตโฟน ฟีเจอร์โฟนและแท็บเล็ตจากซัมซุง และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตจากภายนอกได้ ทัชวิซเวอร์ชันแอนดรอยด์ยังมาพร้อมกับ Galaxy Apps ซึ่งเป็นร้านค้าแอปพลิเคชันที่ซัมซุงทำเองด้วย พีแอล/เอสคิวแอล (PL/SQL) เป็นภาษาโปรแกรมสำหรับเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์หลายตัวของ Oracle เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้เพื่อเข้าถึงและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล RDBMS โดยเฉพาะ เป็นหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์หรือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของบริษัทโซนี่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหุ่นยนต์สำหรับการทูตสันถวไมตรีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ของบริษัทโซนี่ คิวริโอเป็นหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาต่อจากหุ่นยนต์สุนัข ไอโบ (Aibo) เปิดตัวให้สาธารณชนได้รู้จักในวันที่…
ซัมซุง เอกซ์พีเรียนซ์

ซัมซุง เอกซ์พีเรียนซ์

ซัมซุง เอกซ์พีเรียนซ์ (Samsung Experience) เป็นส่วนติดต่อประสานกับผู้ใช้ที่ซัมซุงได้นำไปใช้บนอุปกรณ์ของตัวเอง สร้างจากพื้นฐานแอนดรอยด์ แต่เดิมได้ใช้ชื่อว่าทัชวิซ เริ่มเปลี่ยนชื่อเป็น Samsung Experience เมื่อปลายปี ค.ศ. 2016 ในแอนดรอยด์ 7.0 "นูกัต" รุ่นนักพัฒนาบนซัมซุง กาแลคซีเอส 7 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) คือ แบบจำลองกระบวนการ ([Process Model) ประเภทหนึ่ง มักนำมาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับข้อมูล…