เว็บเพจสถิต

เว็บเพจสถิต

เว็บเพจสถิต หรือ สแตติกเว็บเพจ ( static web page) คือเว็บเพจที่ถูกส่งออกมาเหมือนกับที่เก็บบันทึกไว้ ซึ่งตรงข้ามกับเว็บเพจพลวัตที่สร้างขึ้นโดยเว็บแอปพลิเคชัน เว็บเพจสถิตมักจะเป็นเอกสารเอชทีเอ็มแอลที่เก็บบันทึกเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบแฟ้ม และถูกจัดเตรียมให้ใช้งานได้ด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์บนเอชทีทีพี (ถึงกระนั้นก็ตาม ยูอาร์แอลที่ลงท้ายด้วย ".html" ก็ไม่ได้เป็นเว็บเพจสถิตเสมอไป) อย่างไรก็ดี การตีความหมายศัพท์อย่างหลวม ๆ รวมไปถึงเว็บเพจที่เก็บบันทึกในฐานข้อมูล และเว็บเพจต่าง ๆ ที่จัดรูปแบบโดยใช้แม่แบบและให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ ตราบเท่าที่เว็บเพจนั้นไม่ถูกเปลี่ยนแปลงและนำเสนออย่างที่เก็บบันทึกโดยพื้นฐาน เว็บเพจสถิตเหมาะสำหรับเนื้อหาที่ไม่จำเป็นต้องอัปเดตหรืออัปเดตเพียงนาน ๆ ครั้ง อย่างไรก็ตาม การบำรุงรักษาเว็บเพจสถิตในฐานะแฟ้มข้อมูลจำนวนมหาศาลไม่อาจปฏิบัติได้หากปราศจากเครื่องมืออัตโนมัติ การทำให้เป็นส่วนบุคคลหรือความสามารถในการโต้ตอบต้องทำงานด้านไคลเอนต์ ซึ่งก็มีข้อจำกัดของมัน…
เว็บเพจพลวัต

เว็บเพจพลวัต

เว็บเพจพลวัต หรือ ไดนามิกเว็บเพจ ( dynamic web page) คือเว็บเพจที่เนื้อหาเว็บสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยผู้ใช้หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรสคริปต์ด้านไคลเอนต์ สคริปต์ด้านไคลเอนต์คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของส่วนต่อประสานภายในเว็บเพจเฉพาะหน้า เพื่อตอบสนองต่อการทำงานของเมาส์และแป้นพิมพ์ หรือเหตุการณ์ตามเวลาที่ระบุ พฤติกรรมพลวัตในกรณีนี้จะปรากฏอยู่ภายในการนำเสนอ เนื้อหาด้านไคลเอนต์จะถูกสร้างขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของผู้ใช้ เว็บเพจเช่นนั้นใช้เทคโนโลยีการนำเสนอที่เรียกว่า เพจต่อประสานแบบริช (rich interfaced pages) ภาษาสคริปต์ด้านไคลเอนต์ อย่างจาวาสคริปต์หรือแอ็กชันสคริปต์ อันนำมาใช้เป็นเทคโนโลยีของดีเอชทีเอ็มแอลและแฟลชตามลำดับ บ่อยครั้งที่ใช้เพื่อประสานกับสื่อชนิดต่าง ๆ ของการนำเสนอ (เช่น เสียง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความที่เปลี่ยนได้ ฯลฯ)…
เว็บจีแอล

เว็บจีแอล

เว็บจีแอล ( WebGL: Web Graphics Library ไลบรารีกราฟิกส์บนเว็บ) เป็นการใช้ภาษา javascript ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ ซึ่งมี API มาช่วยในเรื่องของการแสดงผลแบบ 3มิติ และ 2มิติ ซึ่งจะต้องทำงานภายใต้ web browser โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งปลักอินส์เพิ่ม เว็บจีแอล เป็นมาตรฐานของที่ทุก web browser จะสามารถประมวลผลภาพและแสดงเอฟเฟคต่างๆ ซึงเป็นส่วนหนึงของ canvas เว็บจีแอล สามารถใช้ร่วมกับแท็กต่างๆของ HTML…
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business E-Business) คือ กระบวนการหรือขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายที่เรียกว่าว่าองค์กรเครือข่ายร่วม ในการดำเนินงานเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนี้จะใช้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านช่องทางโครงข่ายโทรคมนาคมจุดมุ่งหมายในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นั้นคือ เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจมากขึ้นและลดต้นทุนการทำธุรกิจโดยการอาศัยแรงงานคนที่น้อยในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วยให้องค์กรภายนอกและภายในมีการดำเนินงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม E- Business อาจไม่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตหรือเว็บเสมอไป เพียงแต่กระแสความนิยมของอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น จึงทำให้องค์กรต่างๆ นำ E- Business มาใช้ในช่องทางในการขยายขอบเขตของการดำเนินธุรกิจกันมากยิ่งขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เช่น ลูกค้าสามารถรับรู้ว่าสินค้าอยู่ตรงไหน รับรู้ข้อมูลของตัวสินค้าการจัดจำหน่าย โดยที่สามารถรับรู้ได้โดยทันทีไม่ต้องเสียเวลากับการรอคอยหรือไปดูสินค้าจริงๆ เพี่มความรวดเร็วและถูกต้องในการดำเนินงานธุรกิจเช่น มีการรับส่งสินค้ารวดเร็ว…
ฟลอเรนซ์ (วิดีโอเกม)

ฟลอเรนซ์ (วิดีโอเกม)

ฟลอเรนซ์ (Florence) เป็นเรื่องเล่าและวิดีโอเกมแนวปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาโดยสตูดิโอเมาต์เทนส์ในออสเตรเลีย และจัดจำหน่ายโดยแอนนาเพอร์นาอินเตอแรกทิฟ เกมถูกปล่อยวางจำหน่ายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 (วันวาเลนไทน์) สำหรับไอโอเอส และวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2018 สำหรับแอนดรอยด์ และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 สำหรับไมโครซอฟท์ วินโดวส์, แม็คโอเอส และนินเท็นโด สวิตช์ แคเลนเดอร์ (Google Calendar;…
ฟรุตนินจา

ฟรุตนินจา

ฟรุต นินจา เป็นวิดีโอเกมผลิตโดยค่าย ฮาล์ฟบริก สตูดิโอส ในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2010 ในรูปแบบของไอพอดทัชและไอโฟน และวางจำหน่ายในรูปแบบของไอแพด ในวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 SecuRom เป็นโปรแกรมป้องกันและตัวควบคุมลิขสิทธิ์ (การจัดการสิทธิดิจิทัล) ในแผ่น CD/DVD ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงาน Sony DADC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางการคัดลอกของสื่อมัลติมีเดียภายในบ้าน การคัดลอกแผ่นเกม ผู้คัดลอกเพื่อการพาณิชย์…
เพลเยอร์อันโนนส์แบตเทิลกราวดส์

เพลเยอร์อันโนนส์แบตเทิลกราวดส์

พลเยอร์อันโนนส์แบตเทิลกราวดส์ มักย่อว่า พับจี หรือ พียูบีจี (PUBG)เบรนดัน กรีน ผู้สร้างเกมตัวจริงอ่านว่า "พับ-จี", ชาง-ฮัน คิม โปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีอ่านว่า "พี-ยู-บี-จี" เป็นเกมออนไลน์ผู้เล่นหลายคน แนวแบตเทิลรอยัลพัฒนาโดย PUBG Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Bluehole วางจำหน่ายเมื่อเดือนมีนาคม 2017 ในเวอร์ชันวินโดว์แต่ยังอยู่ในช่วงพัฒนา และเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2017 และในเดือนเดียวกันทางไมโครซอฟท์สตูดิโอส์ก็ได้ปล่อยออกมาสำหรับเครื่องเอกซ์บอกซ์วัน ต่อมาทางเทนเซ็นต์เกม ประเทศจีน ได้เข้ามาร่วมมือกันพัฒนาเกมสำหรับอุปกรณ์พกพาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์…
แพ็ก-แมน

แพ็ก-แมน

แพ็ก-แมน เป็นเกมอาร์เคด ที่ได้รับการพัฒนาโดยนัมโค และมีลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาโดย มิดเวย์ ออกวางจำหน่ายครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1980 ได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เมื่อครั้งออกวางจำหน่ายครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน แพ็ก-แมน ถือเป็นวิดีโอที่จัดได้ว่าคลาสสิก ถือเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมสมัยนิยมในทศวรรษ 1980 ตั้งแต่ออกขาย ก็ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ที่มียอดขายสินค้ารวมถึงเป็นต้นแบบให้กับหลาย ๆ สิ่ง อย่างรายการแอนิเมชันทางโทรทัศน์และดนตรีเอาต์ลุกดอตคอม ( Outlook.com) เป็นฟรีเว็บเมลติตต่อจากไมโครซอฟท์ที่เป็นที่นิยมเว็บหนึ่งของโลกเป็นเว็บไซต์ที่มาแทนที่ วินโดวส์ไลฟ์ ฮอตเมล ที่ยกเลิกไปในวันที่ 31 กรกฎาคม…
ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ เป็นวิดีโอเกมเล่นตามบทบาทของประเทศญี่ปุ่น พัฒนาโดยบริษัท Cygames และได้ถูกเผยแพร่ในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สำหรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ และ ไอโอเอส เกมนี้มีการประกาศในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ว่าเป็นภาคต่อของ Princess Connect ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และสิ้นสุดการให้บริการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559เกรลส์ (Grails)…
เพ็ตโซไซอิตี

เพ็ตโซไซอิตี

เพ็ตโซไซตี้ ( Pet Society) เป็นเกมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในจินตนาการบนเฟซบุ๊ก ซึ่งผลิตโดยค่ายเพลย์ฟิช ซึ่งผลิตเกม Restaurant City และ EA Sports FIFA Superstars โดยได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในโปรแกรมเฟซบุ๊กที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวินโดวส์ไลฟ์ สเปซเซส (Windows Live Spaces) เป็นเว็บไซต์ในลักษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์ พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ โดยเริ่มต้นขึ้นในต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ในชื่อ เอ็มเอสเอ็น สเปซเซส โดยมีเป้าหมายให้บริการผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้ใช้อื่นๆด้วยกันได้ โดยการเขียนบล็อก อัปโหลดภาพถ่าย…