เว็บเพจสถิต

เว็บเพจสถิต

เว็บเพจสถิต หรือ สแตติกเว็บเพจ ( static web page) คือเว็บเพจที่ถูกส่งออกมาเหมือนกับที่เก็บบันทึกไว้ ซึ่งตรงข้ามกับเว็บเพจพลวัตที่สร้างขึ้นโดยเว็บแอปพลิเคชัน เว็บเพจสถิตมักจะเป็นเอกสารเอชทีเอ็มแอลที่เก็บบันทึกเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบแฟ้ม และถูกจัดเตรียมให้ใช้งานได้ด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์บนเอชทีทีพี (ถึงกระนั้นก็ตาม ยูอาร์แอลที่ลงท้ายด้วย ".html" ก็ไม่ได้เป็นเว็บเพจสถิตเสมอไป) อย่างไรก็ดี การตีความหมายศัพท์อย่างหลวม ๆ รวมไปถึงเว็บเพจที่เก็บบันทึกในฐานข้อมูล และเว็บเพจต่าง ๆ ที่จัดรูปแบบโดยใช้แม่แบบและให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ ตราบเท่าที่เว็บเพจนั้นไม่ถูกเปลี่ยนแปลงและนำเสนออย่างที่เก็บบันทึกโดยพื้นฐาน เว็บเพจสถิตเหมาะสำหรับเนื้อหาที่ไม่จำเป็นต้องอัปเดตหรืออัปเดตเพียงนาน ๆ ครั้ง อย่างไรก็ตาม การบำรุงรักษาเว็บเพจสถิตในฐานะแฟ้มข้อมูลจำนวนมหาศาลไม่อาจปฏิบัติได้หากปราศจากเครื่องมืออัตโนมัติ การทำให้เป็นส่วนบุคคลหรือความสามารถในการโต้ตอบต้องทำงานด้านไคลเอนต์ ซึ่งก็มีข้อจำกัดของมัน…
เว็บเพจพลวัต

เว็บเพจพลวัต

เว็บเพจพลวัต หรือ ไดนามิกเว็บเพจ ( dynamic web page) คือเว็บเพจที่เนื้อหาเว็บสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยผู้ใช้หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรสคริปต์ด้านไคลเอนต์ สคริปต์ด้านไคลเอนต์คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของส่วนต่อประสานภายในเว็บเพจเฉพาะหน้า เพื่อตอบสนองต่อการทำงานของเมาส์และแป้นพิมพ์ หรือเหตุการณ์ตามเวลาที่ระบุ พฤติกรรมพลวัตในกรณีนี้จะปรากฏอยู่ภายในการนำเสนอ เนื้อหาด้านไคลเอนต์จะถูกสร้างขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของผู้ใช้ เว็บเพจเช่นนั้นใช้เทคโนโลยีการนำเสนอที่เรียกว่า เพจต่อประสานแบบริช (rich interfaced pages) ภาษาสคริปต์ด้านไคลเอนต์ อย่างจาวาสคริปต์หรือแอ็กชันสคริปต์ อันนำมาใช้เป็นเทคโนโลยีของดีเอชทีเอ็มแอลและแฟลชตามลำดับ บ่อยครั้งที่ใช้เพื่อประสานกับสื่อชนิดต่าง ๆ ของการนำเสนอ (เช่น เสียง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความที่เปลี่ยนได้ ฯลฯ)…