โทชิยาสึ ลอเรนส์ คูนิอิ

โทชิยาสึ ลอเรนส์ คูนิอิ

โทชิยาสึ ลอเรนส์ คูนิอิ ( Tosiyasu Laurence Kunii) เป็นบิดาแห่งวงการคอมพิวเตอร์กราฟิกส์หรือเรขภาพคอมพิวเตอร์แห่งเอเชีย ผู้นำเสนอแนวคิดโลกไซเบอร์ขึ้นในปี ค.ศ. 1968 สำเร็จการศึกษาปี ค.ศ. 1967 และเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ระหว่างปี ค.ศ. 1978-1993 เคยได้รับรางวัลด้านการศึกษาเทย์เลอร์ แอล บูธ ในปี ค.ศ. 1998 (Taylor L. Booth Education Award) ของสมาคมคอมพิวเตอร์ไอทริปเปิลอี…
ดีปเฟก

ดีปเฟก

ดีปเฟก (deepfake, ประกอบขึ้นจากศัพท์ deep learning "การเรียนรู้เชิงลึก" และ fake "ปลอม" คือสื่อสังเคราะห์ ที่ซึ่งบุคคลในรูปภาพหรือวิดีโอหนึ่ง ๆ ถูกแทนที่ด้วยลักษณะหรืออากัปกิริยาของบุคคลอื่น แม้ว่าการปลอมแปลงเนื้อหาจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ดีปเฟกก็ใช้เทคนิคอันทรงพลังจากการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ในการบิดเบือนหรือสร้างเนื้อหาภาพและเสียงที่มีศักยภาพสูงในการหลอกลวงวิธีการเรียนรู้ของเครื่องวิธีหลัก ๆ ที่ใช้ในการสร้างดีปเฟกนั้นมีพื้นฐานมาจากการเรียนรู้เชิงลึกและเกี่ยวโยงกับการฝึกฝนข้อมูลสถาปัตยกรรมเครือข่ายประสาทเทียมอย่าง autoencoderและ generative adversarial network เป็นต้น ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากการถูกนำไปใช้ในวิดีโอการมีเพศสัมพันธ์ของผู้มีชื่อเสียง สื่อลามกเพื่อแก้แค้น ข่าวปลอม เรื่องหลอกลวง และกลฉ้อฉลทางการเงิสถานการณ์นี้ก่อให้เกิดการตอบสนองจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐบาลเพื่อตรวจจับและจำกัดการใช้งาน อัตลักษณ์ออนไลน์ที่ใช้เพื่อหลอกหลวงผู้อื่น คำว่าหุ่นเชิดมีที่มาจากการเคลื่อนไหวตุ๊กตาหุ่นเชิดด้วยมือไปมา และเดิมใช้อ้างถึงอัตลักษณ์ปลอมของบุคคลหนึ่งบุคคลใดในสังคมอินเทอร์เน็ตเพื่อกล่าวถึงหรือกล่าวโต้ตอบกับตัวเอง…