เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ (Downloadable content, DLC) เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมที่สร้างเพื่อการจำหน่ายวิดีโอเกมผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยผู้จำหน่ายเกม ซึ่งเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้อาจมีหลายประเภท ตั้งแต่การเปลี่ยนชุดไปจนถึงเนื้อเรื่องใหม่ที่มีมากขึ้น คล้ายกับภาคเสริม ดังนั้นเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้อาจเพิ่มโหมดของเกม, วัตถุ, เลเวล, ความท้าทาย หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของเกมที่วางจำหน่ายแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้จากวิดีโอเกม ภาคเสริม หรือ ชุดเสริม (Expansion pack, expansion set หรือ supplement) เป็นการเพิ่มคุณลักษณะของเกมประเภทอาร์พีจี วิดีโอเกม หรือเกมที่เล่นบนโต๊ะให้กับเกมที่มีอยู่แล้ว การเพิ่มคุณลักษณะดังกล่าวได้แก่การเพิ่มอาวุธ วัตถุต่าง ๆ หรือขยายเนื้อเรื่องในเกมให้กับเกมที่ได้มีการวางจำหน่ายไปแล้ว ผู้พัฒนาเกมที่เล่นบนโต๊ะมักจะพัฒนาภาคเสริมของเกมบนโต๊ะด้วยตนเอง แต่ผู้พัฒนาเกมประเภทอาร์พีจีหรือวิดีโอเกมอาจไม่ได้พัฒนาภาคเสริมด้วยตนเอง แต่อาจเซ็นสัญญาให้บริษัทอื่นเป็นผู้พัฒนาภาคเสริม ทั้งนี้ บางเกมผู้พัฒนาเกมต้นฉบับอาจพัฒนาภาคเสริมด้วยตนเองก็ได้ เช่น วอร์คราฟต์ 3: บัลลังก์น้ำแข็ง ภาคเสริมที่พัฒนามาจาก วอร์คราฟต์ 3: เรนออฟเคออส ซึ่งทั้งสองภาคพัฒนาโดย Blizzard Entertainment ภาคเสริมของเกมกระดานและเกมอาร์พีจี เริ่มมีการทำการตลาดตั้งแต่ช่วงต้นของยุค 1970

เครดิตฟรี

ราคาของภาคเสริมเมื่อเทียบกับเกมภาคหลักจะมีราคาถูกกว่า ทั้งนี้ การจะใช้ภาคเสริมนั้นจำเป็นต้องมีเกมภาคหลัก เนื่องจากเกมภาคเสริมโดยมากแล้วจะมีเพียงเนื้อหาที่เพิ่มมาจากเกมภาคหลักเท่านั้น เกมหลักบางเกมที่มีหลายภาคเสริม เมื่อมีการนำมาจำหน่ายในภายหลัง มักจะขายภาคเสริมที่เคยออกมาก่อนหน้านี้คู่ไปกับเกมภาคหลัก เช่น เดอะซิมส์ดีลักซ์ซึ่งขายเกมเดอะซิมส์ คู่กับ เดอะซิมส์ สร้างชีวิต ลิขิตฝัน ซึ่งทำให้เนื้อหาในเกมมีความหลากหลายกว่าเกมต้นฉบับสำหรับผู้เล่นใหม่ และเมื่อถึงเวลาที่เกมหมดอายุขัย ผู้สร้างเกมก็มักจะออกเวอร์ชัน “โกลด์” หรือ ” คอมพลีท” (ในไทยมักใช้ว่า “ชุดนักสะสม”) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเกมหลักและภาคเสริมของตัวเกมทุกภาคที่ออกมาสำหรับเกมนั้น ภาคเสริมเอกเทศ ภาคเสริมบางภาคไม่จำเป็นต้องมีเกมภาคหลักก็สามารถเล่นได้ เช่น ฮาล์ฟ-ไลฟ์ ภาคบลูชิฟต์ (Half-Life: Blue Shift) หรือโซนิคแอนด์นัคเคิลส์ (Sonic & Knuckles) ภาคเสริมของโซนิคเดอะเฮดจ์ฮ็อก ในบางกรณี เกมภาคเสริมบางภาคอาจมีเกมภาคหลักบรรจุมาด้วย เช่น คอมมานด์ & คองเคอร์ 3: เคนแรธ สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ จำเป็นต้องมี คอมมานด์ & คองเคอร์ 3: ไทบีเรียมวอร์ส ตัวหลักก่อนถึงจะเล่นได้ แต่สำหรับเครื่องเล่น เอกซ์บอกซ์ 360 ได้รวมสิ่งของจากภาคไทบีเรียมวอร์สภาคหลักมารวมกับภาคเสริมไว้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีภาคหลักในการเล่น เป็นต้น

สล็อต

การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในเครื่องฟอกไอเสียฯ แบบ 3 ทาง มีสองหลักการสำคัญคือ รีดักชัน และ ออกซิเดชัน ซึ่งแต่ละปฏิกิริยาต้องใช้สารโลหะต่างชนิดกัน จึงจำเป็นต้องแบ่งพื้นที่การเกิดออกจากกัน และต้องจัดกระบวนการเกิดให้สอดคล้องกันตามขั้นตอน กระบวนการเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนออกไซด์เป็นก๊าซไนโตรเจน และออกซิเจน (2NOx → N2 + xO2) ส่วนที่ถูกเคลือบด้วยสารโรเดียมทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยารีดักชัน ในขั้นตอนนี้ไนโตรเจนออกไซด์จะถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจน จากนั้นก๊าซออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการนี้ถูกส่งผ่านมายังพื้นที่ที่ถูกเคลือบด้วยแพลทินัม หรือแพลเลเดียมเพื่อใช้ในกระบวนการต่อไป ส่วนที่ว่างสำหรับแยกส่วนการเกิดปฏิกิริยา ส่งผ่านออกซิเจน ที่ได้จากการกระบวนการรีดักชัน เพื่อใช้ในกระบวนการออกซิเดชัน
กระบวนการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และเปลี่ยนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ ส่วนที่ถูกเคลือบด้วยสารแพลทินัม หรือแพลเลเดียม ทำหน้าที่เร่งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน กระบวนการนี้ต้องอาศัยออกซิเจนซึ่งได้จากกระบวนการรีดักชัน ในการเร่งการเกิดปฏิกิริยา คาร์บอนมอนอกไซด์ ถูกเร่งให้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (2CO + O2 → 2CO2) ส่วนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทำปฏิกิริยากับออกซิเจนทำให้แตกตัวออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับไอน้ำ (CxH2x+2 + [ (3x+1) /2]O2 → xCO2 + (x+1) H2O)

สล็อตออนไลน์

ในยุคแรกของการผลิตเครื่องฟอกไอเสียฯ ภายในของตัวเครื่องฯ บรรจุเม็ดอลูมินาหรืออะลูมิเนียมออกไซด์ มีสูตรทางเคมีว่า Al2O3 ไว้ในปริมาณมากสำหรับใช้เป็นแกนรองรับสารเร่งปฏิกิริยา
พ.ศ. 2517 เครื่องฟอกไอเสียฯได้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและใช้มาจนถึงปัจจุบันนั้น สารเร่งปฏิกิริยาถูกเคลือบอยู่บนแกนรองรับซึ่งทำจากเหล็กกล้าแบบไร้สนิม หรือ อาจทำจากเซรามิกซ์ชื่อCordierite มีสูตรทางเคมีว่า Mg2Al4Si5O18 ส่วนภายในแกนรองรับที่ถูกเคลือบด้วยสารเร่งปฏิกิริยาจะคล้ายรังผึ้ง กล่าวคือมีช่องกลวงเล็ก ๆ เป็นจำนวนมาก สำหรับใช้เป็นพื้นที่ในเร่งการเกิดปฏิกิริยา เครื่องฟอกไอเสียฯ แบบใหม่มีข้อดีคือสามารถลดแรงดันย้อนกลับจากไอเสียได้เป็นอย่างดี ส่วนต้นทุนจะสูงกว่าแบบเม็ดอลูมินา ในช่วงแรกของการผลิตเครื่องฟอกไอเสียแบบนี้ จำนวนช่องมีประมาณ 200 ช่อง/ตารางนิ้ว แต่ละช่องมีผนังหนาประมาณ 0.305 มิลลิเมตร ในปัจจุบันแม้จะใช้รูปแบบเดียวกัน แต่จำนวนช่องต่อพื้นที่มีปริมาณมากขึ้น ในแต่ละแบบอาจแตกต่างกันในด้านปริมาณ เช่น 400, 600, 1,000 ช่อง/ตารางนิ้ว ความหนาของผนังมีเพียง 0.025 มิลลิเมตร การมีช่องมากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมส่งผลให้มีพื้นที่ในส่วนทำปฏิกิริยาทางเคมีมากขึ้น ปริมาณมลพิษหรือก๊าซพิษจะถูกกำจัดหรือลดได้มากขึ้น

jumboslot

ปฏิกิริยาทางเคมีที่นำมาใช้กับเครื่องฟอกไอเสียฯ ปกติสามารถเกิดขึ้นได้เองในธรรมชาติ แต่อัตราการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นช้ามาก หากต้องการให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น จำเป็นที่จะต้องใช้สารเร่งปฏิกิริยา (catalyst) ซึ่งสารเร่งปฏิกิริยาจะใช้สารจำพวกโลหะ ในกลุ่ม โลหะมีตระกูล (Noble metals) ซึ่งเป็นสารโลหะที่มีค่าเฉื่อยในการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น แพลทินัม แพลเลเดียม โรเดียม สารโลหะสามตัวนี้เป็นสารหลักในการใช้เป็นตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยา สารแต่ละตัวมีเกิดปฏิกิริยาทางเคมีแตกต่างกัน โรเดียม ใช้สำหรับเร่งปฏิกิริยารีดักชัน ของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ส่วนแพลทินัมกับแพลเลเดียม ใช้สำหรับเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

slot