ระบบแอล

ระบบแอล

ระบบ L (L-system) หรือ ระบบลินเดินไมเยอร์ (Lindenmayer system) เป็นวิธีการสร้างรูปชนิดหนึ่ง ซึ่งคิดค้นขึ้นในปี 1968 โดยอริสติด ลินเดินไมเยอร์ (Aristid Lindenmayer) นักพฤกษศาสตร์ชาวฮังการี ระบบ L นิยมใช้ในการสร้างแบบจำลองพืช และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมไปถึงอะไรที่มีลักษณะคล้ายๆกัน เป็นบริการฐานเพลงออนไลน์ ตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ที่ให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลด โฆษณาประชาสัมพันธ์ และแบ่งปันผลงานเพลงต้นฉบับของพวกเขา หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐแบบรัฐสภาในยุโรปกลาง มีรัฐองค์ประกอบ…
ภาพดิจิทัล

ภาพดิจิทัล

ภาพดิจิทัลสามารถนิยามเป็นฟังก์ชันสองมิติและ เป็นพิกัดของภาพ และแอมพลิจูดของ จะสามารถเขียนสมการให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ เป็นแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคม มีรูปแบบการสนทนาและการสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในชุมชนผ่านเสียงเป็นหลัก ผู้คนสามารถเข้าร่วมได้โดยจากการที่มีผู้ใช้เชิญให้เข้าร่วมเท่านั้น เปิดตัวในเมษายน พ.ศ. 2563 โดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Alpha Exploration Co. ปัจจุบันให้บริการในไอโอเอสเท่านั้น คลับเฮาส์มีมูลค่าเกือบ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563และเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 มีการประเมินมูลค่าถึงหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐคลับเฮาส์เปิดตัวในไอโอเอสเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 แอปพลิเคชันนี้ได้รับความนิยมในช่วงเดือนแรก ๆ ของการระบาดทั่วของโควิด-19…