E107

E107

e107 เป็นระบบการจัดการเนื้อหาเว็บที่สร้าง แก้ไข กำหนดค่าต่างๆของระบบ โดยการกระทำหรือติดต่อผ่านเข้าใช้ระบบที่กำลังออนไลน์ เป็นโปรแกรมระบบที่เขียนขึ้นด้วย PHP และใช้ระบบฐานข้อมูลเปิดเผยรหัสที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ MySQL เพื่อการบันทึก จัดเก็บ แสดงผลและค้นคืน เป็นระบบที่สามารถนำมาใช้ได้ฟรี และพัฒนาแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงต่อได้เองโดยอิสระ และมียังการพัฒนาอย่างต่อเนื่องระบบจัดการเนื้อหาเว็บ (Web Content management system) เป็นระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) ชนิดหนึ่ง โดยเป็นระบบที่เขียนขึ้นด้วยภาษาโปรแกรม เพื่อใช้เป็นเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ในการจัดเนื้อหาของเว็บไซต์ ให้ง่ายต่อการจัดการ…
แฟลชเก็ต

แฟลชเก็ต

แฟลชเก็ต (FlashGet) (เดิมใช้ชื่อว่า เจ็ตคาร์) เป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดแบบฟรีแวร์ สำหรับไมโครซอฟท์ วินโดวส์ เมื่อก่อนจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องจ่ายเงินหรือไม่ก็จะมีโฆษณา ตอนหลังใช้สำหรับช่วยดาวน์โหลดของอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ ทำให้การดาวน์โหลดสามารถหยุดได้ มีความยืดหยุ่น ทำให้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดไม่เสียหาย ฟรีแวร์ (freeware) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (เช่นราคาขายหรือค่าลิขสิทธิ์) ฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ คืออนุญาตให้กลุ่มผู้พัฒนามีส่วนร่วมในการสร้างซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่เผยแพร่รหัสต้นฉบับสู่สาธารณชนเพื่อรักษาความลับทางการค้า ฟรีแวร์นั้นคล้ายกับแชร์แวร์ (shareware) คือสามารถใช้ได้ทุกจุดประสงค์เหมือนกัน แต่แชร์แวร์อาจมีระยะเวลาทดลองใช้และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อต่ออายุ หรือเปิดฟังก์ชันการใช้งานที่สมบูรณ์ และฟรีแวร์ต่างจากซอฟต์แวร์เสรี (free software) คือ ซอฟต์แวร์เสรีอนุญาตให้เปิดเผยรหัสต้นฉบับและอนุญาตให้ผู้อื่นนำไปพัฒนาต่อได้ ในขณะที่ฟรีแวร์ไม่อนุญาต…