1TMfromClassictoModern

1TMfromClassictoModern

501 xx ถึง Type 1TM from Classic to Modern หากสังเกตช่วงเวลาของการสร้าง Brand ลีวายส์ในแต่ละยุคจะพบว่า Strength ของ Brand อยู่ที่ความเป็น Original ตั้งแต่ ศตวรรษที่ผ่านมาโดยมีรุ่น 501 เป็นตัวชูโรง จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และปฏิเสธไม่ได้ว่าจะยาวต่อเนื่องไปยังอนาคต ข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตาม ระหว่างทางหลายสิบปีที่ผ่านมา ภาพการแข่งขันตลาดยีนส์ระดับ World Wide คอ…